Pozvánka na ovocnářskou exkurzi do Bavorska

MAS Rozkvět zahrady jižních Čech s partnery projektu Vás srdečně zvou ve dnech 18. - 19. října 2014 na exkurzi do Bavorska.

Tématem exkurze je lokální ekonomika a místní producenti, zaměřené především na pěstitelství a ovocnářství. Hlavním cílem exkurze je Ovocnářský jarmark v Lalllingu a další doprovodný program, který je podrobněji popsán v přiložené pozvánce. Vybrat si můžete mezi jednodenní nebo dvoudenní variantou exkurze. Účast na exkurzi je bezplatná, náklady na společnou dopravu busem, ubytování a celodenní stravování účastníků jsou hrazeny z projektu „Rozvoj partnerství a trhu práce“ podpořeného z OP LZZ a organizačně je zajišťuje O.S. Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina. Pro přihlášení na exkurzi vyplňte registrační formulář, který je přílohou tohoto článku. Nezapomeňte vybrat jednodenní nebo dvoudenní variantu a zašlete na adresu oplzz@masrozkvet.cz do 10. 10. 2014.

Celostátní partneři serveru

Regionální partneři serveru

Investice do rozvoje vzdělávání