Pracovní setkání Jihočeských MAS v Dvorcích u Třeboně

23. 5. 2016 proběhlo pracovní setkání jihočeských MASek v Penzionu Dvorce u Třeboně.

Největší pozornost byla věnována realizaci tzv. místních akčních plánů vzdělávání (MAP). Sdílení zkušeností je jedním z hlavních deviz platformy LEADER a také v tomto případě je velkým přínosem v procesu tvorby MAPů. Děkujeme zástupcům NIDV, CSV a Jihočeského kraje za účast a kooperaci. Čím víc nás spolupracuje, tím lépe bude na jihočeském venkově.

Celostátní partneři serveru

Regionální partneři serveru

Investice do rozvoje vzdělávání