Pracovní setkání Jihočeských MAS k SCLLD

V krásném koutě Jihočeského kraje, přímo v Lipnici u Jílovic, proběhl tento týden seminář zaměřený na tvorbu SCLLD, určený pro zástupce jihočeských MASek.

V příloze naleznete prezentaci OPZ, věnovanou podpoře v rámci CLLD v příštím programovacím období, včetně odpovědí na dotazy.

Celostátní partneři serveru

Regionální partneři serveru

Investice do rozvoje vzdělávání