Vláda schválila kritéria pro vyhlašování výzev v programovém období 2014-2020 před schválením programů ze strany Evropsk

Na svém jednání dne 12. 11. 2014 jednání schválila podmínky pro vyhlášení výzev z programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020 ještě před jejich schválením ze strany Evropské komise.

„Schválením podmínek pro vyhlašování výzev z programů nového programového období ještě před jejich schválením Evropskou komisí umožňuje zahájit čerpání z nových programů. Jsme tak o další krok blíže k vypsání prvních výzev. Spuštění prvních výzev předpokládám v prvním čtvrtletí příštího roku,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Mezi kritéria pro zahájení implementace patří například dokončená příprava relevantní legislativy na úrovni Evropské komise, splnění tematických a obecných předběžných podmínek věcně se vážících k podpoře intervencí v rámci vyhlašovaných výzev, příprava a vydání řídicí dokumentace programu i dokumentace pro žadatele a příjemce, ustavení monitorovacího výboru i platformy pro plánování výzev a projednání harmonogram výzev a další.

Celostátní partneři serveru

Regionální partneři serveru

Investice do rozvoje vzdělávání