Žádat o evropské dotace bude mnohem jednodušší

Zástupci Jihočeských MASek se v hojném počtu zúčastnili konference „EVROPSKÉ FONDY 2014–2020 - jednoduše pro lidi“, která proběhla v Metropolu v Českých Budějovicích, 26. listopadu 2014. Dle slov Ing. Olgy Letáčkové, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, bude žádání a následně i čerpání dotací v příštím programovém období jednodušší, než tomu bylo doposud. První výzvy můžeme očekávat koncem 1. čtvrtletí 2014, přičemž plán výzev by měl být zveřejněn na stránkách www.dotaceeu.cz již v polovině prosince 2014. Více ke zjednodušení v tiskové zprávě.

tisková zpráva

Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšně otestovalo jednodušší a plně elektronický monitorovací systém pro podávání projektových žádostí v novém programovém období 2014 – 2020. Žadatelům o evropské dotace tak odpadnou mnohé zbytečné úkony, především papírování. Od září proběhlo již 36 školících cyklů pro úředníky jednotlivých ministerstev a bylo proškoleno více než 690 uživatelů. Možnost seznámit se v předstihu s novým prostředím nyní MMR nabízí i budoucím žadatelům.

Jednou ze zásadních novinek při čerpání evropských dotací v novém programovém období 2014 – 2020 je softwarová Aplikace MS2014+ , jejíž součástí je i nástroj pro podávání žádostí o dotaci. Oproti minulému období, kdy ministerstva využívala rozdílné a ne plně kompatibilní systémy, je nyní pro žadatele připraveno jednotné prostředí. „Žadatelé, kteří předkládají své projekty do různých operačních programů, se tak nebudou muset učit orientovat v rozdílných aplikacích. Současně odpadá časově náročné manuální vpisování údajů, které si nový systém ověří v registrech státní správy a vyplní je automaticky, aniž by je žadatel musel předkládat. Celý proces podání žádosti a monitorování realizace projektu se tím elektronizuje a zjednodušuje,“ uvedla Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.

Školení je v plném proudu

Ministerstvo pro místní rozvoj od října realizuje úvodní školení pro řídící orgány operačních programů, certifikační a auditní orgány a další relevantní organizace. Školení již úspěšně absolvovalo více než 690 úředníků. Nejvíce účastníků je z Ministerstva životního prostředí včetně zástupců Státního fondu životního prostředí (280), dalších 240 úředníků bylo proškoleno na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Připravena jsou i speciální navazující školení, která uživatele seznámí s dílčími funkcionalitami a jejich procesním řešením v Aplikaci MS2014+.

Pro informování budoucích žadatelů o podporu / příjemců připravilo ministerstvo sérii konzultačních dní, které představí proces podání elektronické žádosti prostřednictvím nové Aplikace MS2014+ a další související operace, jako je například užití elektronického podpisu, připojení příloh žádosti, nebo automatická elektronická komunikace. Školení je zcela zdarma. Informace o prvních termínech a pokyny k registraci naleznete zde (10. 12.) a zde (17. 12.). Pro usnadnění orientace připravuje ministerstvo také sérii edukačních videí , která zájemce provedou základními procesy při tvorbě elektronické žádosti.

Celostátní partneři serveru

Regionální partneři serveru

Investice do rozvoje vzdělávání